KRESLÍME PODLE PŘÍKAZŮ – 23. 2. 2024

IT dílna 2023/2024
Téma: KRESLÍME PODLE PŘÍKAZŮ
Motivace: Pohybová hra: Na programátora
Technika:   BeeBot 
Dílčí cíl: Osvojení si pojmu „Příkaz“. Nácvik četby příkazů šipek. Procvičování pojmů dopředu, dozadu, vpravo, vlevo. Orientace na čtvercové síti.  
Přítomni: Kuchařík D. Kuchaříková T. Paumerová V. Eger T. Mašková A. Mandíková V. Bárta T.