Kristalizace soli

Věda hrou

Pomůcky:

  • špejle
  • barevná nit (vyšívací bavlnka)
  • sklenice
  • lžička
  • kuchyňská sůl

Postup:

Připrav ve sklenici nasycený roztok kuchyňské soli. Do vody přidávej sůl tak dlouho, dokud se ještě rozpouští. Nerozpouští-li se už, vznikl nasycený roztok. Špejli, na kterou připevníš bavlnku, polož na sklenici tak, aby se bavlnka ponořila do připraveného roztoku. Sklenici umísti na teplé místo a několik dní pozoruj.

Vysvětlení:

Voda se postupně odpaří a na bavlnce se vytvoří krystaly kuchyňské soli. Krystalizace slouží k oddělení pevné rozpuštěné látky z roztoku. Vznikají při ní krystaly této látky.