LUČNÍ KVĚTINY – 23. 5. 2022

Výtvarný kroužek 2021/22
Téma: LUČNÍ KVĚTINY
Motivace: Herbáře, atlasy rostlin, květiny pod digitálním mikroskopem.
Technika:   Kresba.
Dílčí cíle: Pokusit se věrohodně s detaily vyobrazit luční květinu. Rozvíjet trpělivost a spolupráci dětí.
Přítomni: Zdvořáková A. Vávra P. Štengl O. Parma Z. Alounek M. Vávrová E.