MALUJEME S BEE BOT – 30. 5. 2022

Výtvarný kroužek 2021/22
Téma: MALUJEME S BEE BOT
Motivace: Programování BeeBot podle zápisu šipek.
Technika:   Malba vodovými barvami.
Dílčí cíle: Rozvíjet fantazii a představivost dětí. Tvorba asociací.
Přítomni: Zdvořáková A. Štengl O. Parma Z. Miškovská M. Vávrová E.