MANDALY – 6. 6. 2022

Výtvarný kroužek 2021/22
Téma: MANDALY
Motivace: Prohlížení obrázků s různými tvary čar.
Technika:   Kresba klovatinou.
Dílčí cíle: Rozvoj fantazie. Dodržení souměrnosti.
Přítomni: Zdvořáková A. Štengl O. Miškovská M. Vávrová E. Vávra P.