Mateřská škola otevřena pro všechny děti od 26. 4. 2021

Aktuality 2023/24Aktuality Koloveč 2023/24

Organizační Informace k provozu od 26. 4. 2021:

Mateřská škola je v plném provozu pro všechny děti. Děti již nebudou testovány a nemusí mít roušku

  • do MŠ se dostaví dítě s 1 doprovodem, doprovod = rodič, zákonný zástupce, pověřená osoba, dítě – musí být zdravé, nesmí projevovat známky onemocnění, takové dítě se nepřipustí k prezenčnímu vzdělávání, výjimku mají děti s potvrzením o alergii od lékaře
  • při příchodu do MŠ má zákonný zástupce respirátor, dítě mít roušku nemusí (musí mít roušku k dispozici v šatně  – v igelitovém sáčku – pro případ onemocnění během dne)
  • rodič zazvoní a předá dítě určenému zaměstnanci před šatnou, do budovy nevstupuje. Totéž platí pro vyzvedávání dítěte z MŠ – po zazvonění vyčká, až mu pověřený pracovník předá dítě
  • pro dítě s povinností předškolního vzdělávání je prezenčního vzdělávání povinné, rodič delší nepřítomnost dítěte omlouvá písemně (jako před uzavřením)
  • rodiče dětí platících školné zaplatí za poměrnou část dubna 75,- Kč v hotovosti (v Kolovči v kanceláři vedoucí ŠJ, v Těšovicích učitelkám) do 30. 4. 2021