MOJE OBLÍBENÁ PÍSEŇ – 5. 4. 2024

IT dílna 2023/2024
Téma: MOJE OBLÍBENÁ PÍSEŇ
Motivace: Opakování lidových a naučených písní.
Technika:   Tablety.
Dílčí cíl: Seznámit se s aplikací Sketches – malování oblíbené písně. Zopakovat si práci v aplikaci ChatterKid. Rozvíjet samostatnost při práci a fantazii.
Přítomni: Eger T. Mandíková V. Šmrhová E. Jůzková E. Franková N. Šmídová A.