MŮJ KAMARÁD – 9. 10. 2023

Polytechnická dílna 2023/2024
Téma: MŮJ KAMARÁD
Motivace: Rozhovor na téma: Kdo je můj nejlepší kamarád? Jak vypadá? Proč je můj kamarád?
Technika:   Zatloukání hřebíků, šroubování, řezání, barvení.
Dílčí cíl: Rozvíjet fantazii, představivost, dodržet bezpečnost při práci.
Přítomni: Bárta T. Kuchařík D. Kuchaříková N. Jůzková E. Eger T. Mašková A. Smídová A. Šmrhová E.