NA ŠVADLENY A KREJČÍ – CHODSKÝ KROJ – 26. 2. 2024

Polytechnická dílna 2023/2024
Téma: NA ŠVADLENY A KREJČÍ – CHODSKÝ KROJ
Motivace: Šicí potřeby – hmat, našívání knoflíků, chodský kroj.
Technika:   Stříhání a lepení textilu.
Dílčí cíl: Umět stříhat různé druhy látek, poznat vzhled chodského kroje, znát povolání švadleny a krejčího.
Přítomni: Jůzková E. Eger T. Mašková A. Bárta T. Kuchařík D. Kuchaříková N. Šmídová A.