PODZIMNÍ LISTÍ – 7. 11. 2022

Výtvarný kroužek 2022/23
Téma: PODZIMNÍ LISTÍ
Motivace: Listy různého tvaru a barev.
Technika:   Frotáž.
Dílčí cíle: Seznámit děti s novou výtvarnou technikou. Udržet čistotu na ploše.
Přítomni: Vávrová E. Procházka D. Komanec D. Egerová E. Faitová M. Bárta T. Frank M.