POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ – 6. 2. 2023

Výtvarný kroužek 2022/23
Téma: POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
Motivace: Dětská obrázková kniha Hasiči.
Technika:   Malba na zadané téma.
Dílčí cíl: Dokončit malbu, udržet pořádek na ploše.
Přítomni: Štengl O. Vávrová E. Procházka D. Bárta T. Egerová E. Frank M.