PRÁZDNINOVÝ PROVOZ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 22

Aktuality 2023/24Aktuality Koloveč 2023/24

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 1. 7. – 2. 7. 2021 – provoz na obou pracovištích

7. 7. – 23. 7. 2021 – provoz na pracovišti Těšovice (přihlášeno celkem 26 dětí z toho 11 dětí z Kolovče)

26. 7. – 30. 7. 2021 – provoz na pracovišti Koloveč (přihlášeno 20 dětí z toho 6 dětí z Těšovic)

 2. 8. – 20. 8. 2021 – provoz na pracovišti Koloveč (přihlášeno 27 dětí)

23. 8. – 31. 8. 2021provoz přerušen na obou pracovištích, MŠ uzavřena

STANOVENÍ ÚPLATY

– na základě stanovení úplaty na školní rok 2020-21 Č.j. : 87/20

PRO ČERVENEC – je stanovena úplata pro přihlášené děti obou pracovišť na 300,- Kč (plná výše). MŠ nabízí provoz celý měsíc

PRO SRPEN – je stanovena úplata na 205,- Kč. MŠ nabízí provoz od 2. 8. do 20. 8. 2021

 Odhlášeným dětem je školné prominuto, bez vydání rozhodnutí ředitelky o prominutí školného.