Prázdninový provoz

Aktuality 2023/24

MŠ KOLOVEČ :

omezený provoz na jednu třídu pro děti obou pracovišť:

od 1.7.2020 do 7.8.2020
od 24.8.2020 do 31.8.2020

s tím, že od 1.7.2020 do 10.7.2020 bude provoz zajištěn pedagogy z Těšovic

od 10.8.2020 do 21.8.2020 bude provoz přerušen / MŠ uzavřena /

MŠ TĚŠOVICE: uzavřena, rodiče mají možnost využít provozu v Kolovči

Pro přihlášené děti platí stanovení školného:

na měsíc červenec : 300,- Kč
na měsíc srpen : 157,- Kč

Odhlášeným dětem je školné prominuto, bez vydání rozhodnutí ředitelky o prominutí školného.

Pravidla provozu MŠ o prázdninách.