Přerušení provozu MŠ

Aktuality 2023/24

Rozhodnutí

Č.J. 194/20/2

Ředitelka Mateřské školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvkové organizace rozhodla po projednání se zřizovatelem
přerušit provoz odloučeného pracoviště Těšovice 30, 345 43 Koloveč, podle §3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
na dobu od 26.11.2020 do 27.11.2020.
Důvodem jsou technické problémy s vytápěním celé budovy.

Dne 26.11.2020 Helena Moudrá, ředitelka školy