SÁDROVÁ PLASTIKA – 12. 6. 2023

Výtvarný kroužek 2022/23
Téma: SÁDROVÁ PLASTIKA
Motivace: Různé druhy nasbíraných přírodnin.
Technika:   Otisk přírodnin do hlíny, sádrový odlitek.
Dílčí cíl: Dodržet správný postup.
Přítomni: Procházka D. Egerová E. Vávrová E. Štengl O. Frank M. Bárta T. Frank M. Faitová M.