SÁDROVÉ ODLITKY Z OTISKU V KERAMICKÉ HLÍNĚ – 20. 5. 2024

Polytechnická dílna 2023/2024
Téma: SÁDROVÉ ODLITKY Z  OTISKU V KERAMICKÉ HLÍNĚ
Motivace: Pohádka Toulavý králík. Rozhovor: Co vše mohl králík potkat na svých toulkách za lepším obydlím?
Technika:   Sádrový odlitek
Dílčí cíl: Seznámit se s dalšími vlastnostmi keramické hlíny, z otisků do hlíny poskládat obrázek.
Přítomni: Jůzková E. Eger T. Šmrhová E. Mašková A. Kuchaříková N. Kuchařík D. Šmídová A. Bárta T.