Sponzorské dary na vánoční nadílku

Aktuality 2023/24
Vážení rodiče,
velice si vážíme sponzorských darů, které jste nám poskytli. Je až neuvěřitelné, že se v této nelehké době podařilo vybrat tolik peněz.
Celkem se vybralo 18 000,- Kč. Děkujeme!
Velké poděkování za sponzorské dary patří rodičům:
Zdvořákovi, Komancovi, Vávrovi (Petr), Procházkovi, Parmovi, Faitovi, Frankovi, Egerovi, Maškovi, Vávrovi (Eliška), Urbanovi, Štenglovi, Alounkovi, Bártovi