STROM A JEHO TVÁŘ – 17. 6. 2024

Polytechnická dílna 2023/2024
Téma: STROM A JEHO TVÁŘ
Motivace: Rozhovor na téma: Zakletý strom – kdo je strom na školní zahradě?
Technika:   Keramická plastika.
Dílčí cíl: Vytvořit stromům plastický obličej, rozvíjet fantazii dětí.
Přítomni: Eger T. Šmídová A. Bárta T. Paumerová v. Mandíková V.