Na sv.Řehoře čáp letí přes moře (8. 3. 2021 – 12. 3. 2021)

Distanční výuka

Seznamte děti s touto pranostikou. S tím, že se blíží jaro a z teplých krajin se vrací čáp  a vlašťovky. Pozorujte s dětmi nejrůznější ptáčky ve vašem okolí. Všímejte si změn v přírodě – pupeny na stromech, probouzející hmyz, rozkvetlé sněženky, podběl atd.

Ptáčky, probouzející hmyz, vyrobeného čápa z pracovního listu nebo jarní květiny můžete vyfoťit nebo namalovat a zaslat na email: lucie.khasova@seznam.cz, potřebovali bychom materiál do eTwinningového projektu. Díky ?

Můžete si poslechnout veselou píseň: Čáp a zazpívat si ji společně s videem – J. Žáček: Čáp

text:

Čáp se chlubí:
Klapy, klapy, klapy,
nosím na svět jenom samé chlapy!
Holky nosí umouněná vrána,
kam se hrabe na mě – veterána.
Markétka mu říká:
– Ach, ty smíšku!
Děti přece rostou mámě v bříšku

1. Procvičování přečtenářské gramotnosti:

Hra s předměty: Dejte na stůl 5 předmětů, nechte je dítěti pojmenovat, vytleskat  – rozložit na slabiky, určit hlásku na začátku a konci slova. Pak předměty přikryjte kusem látky, nechte dítě vyjmenovat všechny předměty. Jeden předmět schovejte tak, aby to dítě nevidělo a nechte dítě hádat, co za předmět zmizelo. Hru několikrát opakujte. Vyjmenujte 3 předměty jakkoliv za sebou. Nechte dítě, aby předměty zařadilo, zleva doprava tak, jak jste je vyjmenovali. 

Bajka

Hlásky

Rým

2. Procvičování předmatematické gramotnosti:

Hra s geometrickými tvary: Nechte děti najít trojúhelník, čtverec, obdelník, kruh ve vašem okolí – v pokojíku, kuchyni, při vycházce.  Nebo nechte děti tyto tvary pojmenovat, nakreslit atd.

Geometrické tvary

Počty

3. Grafomotorika

vodorovné čáry

smyčky

4. Motorika

Čáp