TOULAVÍ PSI A KOČKY – 5. 6. 2023

Výtvarný kroužek 2022/23
Téma: TOULAVÍ PSI A KOČKY
Motivace: Obrázky psů a koček.
Technika:   Pískování, kresba fixem.
Dílčí cíl: Seznámit se novou technikou, dodržovat čistotu při práci s pískem. Pracovat s perspektivou.
Přítomni: Procházka D. Egerová E. Vávrová E. Štengl O. Frank M. Bárta T. Frank M.