TOULAVÝ KRÁLÍK – 17. 5. 2024

IT dílna 2023/2024
Téma: TOULAVÝ KRÁLÍK
Motivace: Pohádkový příběh Toulavý králík.
Technika:   Tablety.
Dílčí cíl: Procvičit si programování BeeBot. Naprogramovat BeeBot podle děje pohádkového příběhu. Orientovat se v zápisu příkazů a na hřbetě včelky. Vymyslet algoritmus návratu králíka domů, spolupracovat ve dvojicích.
Přítomni: Kuchaříková N. Kuchařík D. Šmrhová E. Jůzková E. Paumerová V. Bárta T. Franková N. Mašková A.