VÁNOČNÍ STROMEČEK – 15. 12. 2023

IT dílna 2023/2024
Téma: VÁNOČNÍ STROMEČEK
Motivace: Prohlížení vánočních ozdob, jejich tvarů a barev.
Technika:   BeeBot.
Dílčí cíl: Procvičit si programování BeeBot, orientaci na ploše a tvorbu algoritmů. Skupinová hra o největší počet vánočních ozdob.
Přítomni: Mašková A. Eger T. Mandíková V. Šmrhová E. Paumerová V. Kuchařík D. Kuchaříková N.