VÁNOČNÍ STROMEČEK I. – 12. 12. 2022 /dopoledne, náhrada za 5. 12. 2022/

Výtvarný kroužek 2022/23
Téma: VÁNOČNÍ STROMEČEK I.
Motivace: Rozhovor na téma Vánoce.
Technika:   Zatloukání hřebíků.
Dílčí cíl: Rozvíjet jemnou motoriku.
Přítomni: Procházka D. Frank M. Štengl O. Egerová E. Vávrová E.