VÁNOČNÍ STROMEČEK II. – 12. 12. 2022 /odpoledne/

Výtvarný kroužek 2022/23
Téma: VÁNOČNÍ STROMEČEK II.
Motivace: Prohlížení knih s vánoční tématikou.
Technika:   Proplétání bavlnkami.
Dílčí cíl: Rozvíjet jemnou motoriku.
Přítomni: Procházka D. Frank M. Štengl O. Egerová E. Vávrová E.