VE MĚSTĚ – 9. 2. 2024

IT dílna 2023/2024
Téma: VE MĚSTĚ
Motivace: Báseň: Domeček
Technika:   3Panel, edukační program Výlety šaška Tomáše
Dílčí cíl: rozvoj orientace na ploše osvojení si pojmů: mapa, křižovatka, příkaz, program, rozvoj logického, matematického a informatického myšlení, vyjádření vlastního názoru a různých alternativních řešeních.    
Přítomni: Kuchařík D. Kuchaříková T. Paumerová V. Šmrhová E.