VELIKONOČNÍ VAJÍČKO – 25. 3. 2024

Polytechnická dílna 2023/2024
Téma: VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
Motivace: Řazení obrázků podle časové posloupnosti. Taneček Slepička běhá po dvoře.
Technika:   Modelování keramické hmoty.
Dílčí cíl: Seznámit se s vlastnostmi keramické hmoty.
Přítomni: Jůzková E. Kuchařík D. Šmídová A. Kuchaříková N. Eger T. Šmrhová E.