ZÁMOŘSKÉ LODĚ – 19. 6. 2023

Výtvarný kroužek 2022/23
Téma: ZÁMOŘSKÉ LODĚ
Motivace: Obrázky lodí.
Technika:   Asambláž
Dílčí cíl: Zvládnout stříhání kartonu, rozvíjet fantazii.
Přítomni: Procházka D. Egerová E. Vávrová E. Štengl O. Frank M. Bárta T. Frank M. Faitová M.