ADVENTNÍ VĚNEC – 26. 11. 2019

Výtvarný kroužek 2019/20
Téma: ADVENTNÍ VĚNEC
Motivace: Rozhovor – období adventu, procvičování pojmů: více, méně, stejně, o kolik více, méně, řešení jednoduché matematické úlohy (svíčky na adventním věnci)
Technika:   Stříhání, lepení papíru
Dílčí cíle: Upevnit správnou techniku stříhání, držení nůžek
Přítomni: Knap J. Šindelářová B. Fait V. Egerová V.