MĚSTO – 12. 6. 2020

Publikováno

Téma: MĚSTO Motivace:. Rozhovor – rozdíl mezi městem a vesnicí. Prohlížení obrázků. Technika:   Kombinovaná. Dílčí cíle: Spolupráce dětí na jednom výtvarném díle. Přítomni: Komanec M. Egerová V. Fait V. Knap J. Šindelářová B.

ŘEČTÍ BOHOVÉ – 17. 2. 2020

Publikováno

Téma: ŘEČTÍ BOHOVÉ Motivace:. Prohlížení obrázků řeckých bohů. Děti hádají zaměření boha. Rozhovor: Co bůh dokázal, uměl? Technika:   Velkoformátová malba. Dílčí cíle: Obsáhnout celou plochu papíru. Přítomni: Knap J. Komanec M. Šindelářová B. Bauerová L.  

VODA V ZAHRADĚ – 11. 2. 2020

Publikováno

Téma: VODA V ZAHRADĚ – 11. 2. 2020 Motivace:. Obrázky s různým skupenstvím vody. Rozhovor na téma: Voda a její proměny. Technika:   Kombinovaná Dílčí cíle: Účast ve výtvarné soutěži, dodržet zadané téma. Přítomni: Knap J. Fait V. Komanec M. Egerová V. Šindelářová B. Bauerová L.