ADVENTNÍ VĚNEC – 30. 11. 2020

Výtvarný kroužek 2020/21
Téma: ADVENTNÍ VĚNEC
Motivace: Ukázka adventního věnce, pojmenovávání přírodnin.  
Technika:   Lepení přírodnin.
Dílčí cíle: Naučit se pracovat s přírodním materiálem, rozvíjet estetické cítění.
Přítomni: Alounek M. Zdvořáková A. Parma Z. Miškovská M. Kramerová E. Šmídová R.