BABIČKA VŽDY POMŮŽE (14. 6. 2021)

Téma: BABIČKA VŽDY POMŮŽE Motivace: Rozhovor na téma: Babička (kdo/kým je pro mne babička, babička v naší rodině, babička je ta, která). Tvorba příběhu „Babička vždy pomůže.“   Technika:   Malba, kresba. Dílčí cíle: Seznámit děti s animací a tvorbou příběhu. Přítomni: Miškovská M. Vávrová E. Šmídová R. Parma Z. Vávra P. Zdvořáková A. Alounek M.  

GIUSEPPE ARCIMBOLDO (10. 5. 2021)

Téma:GIUSEPPE ARCIMBOLDO Motivace: Různé druhy ovoce a zeleniny – roztřídit, pojmenovat. Prohlížení obrazů italského malíře Giuseppe Arcimbolda.   Technika:   Koláž. Dílčí cíle: Seznámit se s italským malířem a jeho portréty z různých druhů ovoce a zeleniny. Objasnit pojem „Portrét“. Přítomni: Miškovská M. Zdvořáková A. Alounek M. Vávrová E. Šmídová R. Parma Z.