ANDĚLÉ VE DNE I V NOCI – 3. 12. 2019

Výtvarný kroužek 2019/20
Téma: ANDĚLÉ VE DNE I V NOCI
Motivace: Prohlížení obrázků andělů, báseň: Andílek
Technika:   Kresba fixem, kolorování suchým pastelem, frotáž
Dílčí cíle: Seznámení s novou technikou, udržet čistotu při práci
Přítomni: Knap J. Šindelářová B. Fait V. Egerová V. Komanec M. Bauerová L.