ATLAS STROMŮ A KEŘŮ – 17. 10. 2018

Výtvarný kroužek 2018/19
Téma: ATLAS STROMŮ A KEŘŮ 
Motivace:Atlas stromů, přírodniny, listy stromů a keřů.
Technika:  Malba vodovými barvami a voskovými pastely.
Dílčí cíle:Poznat některé stromy a keře- různorodost, členitost.
Přítomni:Lucák M., Svačinová J., Gmitter M., Egerová V., Procházka M., Šindelářová B., Komanec M., Jůzková A., Střihavka J., Kocichová L.

Fotogalerie