NA HRADĚ A V PODHRADÍ – 12. 6. 2019

Téma: NA HRADĚ A V PODHRADÍ Motivace:Účast ve výtvarné soutěži Jičín město pohádky. Technika:  Kombinovaná- koláž, tisk, malba.    Dílčí cíle:Umět spolupracovat, domlouvat se na jednom společném díle. Umět si rozdělit úlohy. Přítomni:Jůzková A., Šindelářová B., Svačinová J., Gmitter M., Procházka M., Střihavka J., Komanec M., Egerová V., Vávrová L., Lucák M. Fotogalerie

ABSTRAKTNÍ MALBA – 24. 4. 2019

Téma: ABSTRAKTNÍ MALBA Motivace:Ukázky výtvarných děl abstraktní a konkrétní malby. Technika:  Abstraktní malba. Dílčí cíle:Seznámení s abstraktní malbou. Přítomni:Jůzková A., Šindelářová B., Lucák M., Svačinová J., Komanec M., Gmitter M., Procházka M., Střihavka J., Egerová V. Fotogalerie

SLEPIČÍ RODINKA – 10. 4. 2019

Téma: SLEPIČÍ RODINKA Motivace: Říkanka: Kohout dělá kykyryký Technika: Malba suchým pastelem. Dílčí cíle:Uměl namalovat zvířecí figuru. Přítomni: Jůzková A., Šindelářová B., Lucák M., Svačinová J., Komanec M., Gmitter M., Procházka M., Vávrová L., Střihavka J., Egerová V. Fotogalerie

KAMÍNKOVÉ KYTIČKY – 27. 3. 2019

Téma: KAMÍNKOVÉ KYTIČKY Motivace:Třídění předmětů – co do přírody nepatří, rozhovor: živá, neživá příroda. Obrázky jarních květin – poznávání, pojmenování. Technika:  Kombinovaná. Dílčí cíle:Dokončit samostatně zadaný úkol. Přítomni:Jůzková A., Šindelářová B., Střihavka J., Svačinová J., Komanec M., Gmitter M. Fotogalerie

VLAŠTOVKY – 20. 3. 2019

Téma: VLAŠTOVKY Motivace: Obrázky stěhovavých ptáčků. Rozhovor – Jaro je tu, změny v přírodě. Technika: Kresba tuží. Dílčí cíle: Kreslit zvednutou hlavičku. Přítomni:Jůzková A., Šindelářová B., Procházka M., Střihavka J., Svačinová J., Komanec M., Knap J., Pirnerová V. Fotogalerie