BABIČČINO PLETENÍ – 22. 1. 2024

Výtvarný kroužek 2023/24
Téma: BABIČČINO PLETENÍ
Motivace: Jehlice, klubko vlny a šála. Hra s kostkou – vybarvování šály podle množství teček na kostce.
Technika:   Kombinovaná – malba vodovými barvami, kresba pastely.
Dílčí cíl: Dobře nasytit štětec barvou, seznámit se s možností kombinace technik.
Přítomni: Mandíková V. Kuchaříková N. Mašková A. Jůzková E. Bárta T.