BABIČČINO PLETENÍ – 22. 1. 2024

Téma: BABIČČINO PLETENÍ Motivace: Jehlice, klubko vlny a šála. Hra s kostkou – vybarvování šály podle množství teček na kostce. Technika:   Kombinovaná – malba vodovými barvami, kresba pastely. Dílčí cíl: Dobře nasytit štětec barvou, seznámit se s možností kombinace technik. Přítomni: Mandíková V. Kuchaříková N. Mašková A. Jůzková E. Bárta T.