Strom přání

Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili školkové akce “Strom přání”. A rodičům, kteří přispěli k vánoční atmosféře v MŠ: pí.Egerové za perníkovou chaloupku, pí.Svačinové za jmelí a cukroví, pí.Zdvořákové za perníčky, pí.Schiebertové za cukroví a pí. Parmové za dřevěné ozdoby.

Sponzorské dary na vánoční nadílku

Vážení rodiče, velice si vážíme sponzorských darů, které jste nám poskytli. Je až neuvěřitelné, že se v této nelehké době podařilo vybrat tolik peněz. Celkem se vybralo 18 000,- Kč. Děkujeme! Velké poděkování za sponzorské dary patří rodičům: Zdvořákovi, Komancovi, Vávrovi (Petr), Procházkovi, Parmovi, Faitovi, Frankovi, Egerovi, Maškovi, Vávrovi (Eliška), Urbanovi, Štenglovi, Alounkovi, Bártovi

Přerušení provozu MŠ

Rozhodnutí Č.J. 194/20/2 Ředitelka Mateřské školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvkové organizace rozhodla po projednání se zřizovatelem přerušit provoz odloučeného pracoviště Těšovice 30, 345 43 Koloveč, podle §3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů na dobu od 26.11.2020 do 27.11.2020. Důvodem jsou technické problémy s vytápěním celé budovy. Dne 26.11.2020 […]

Obnovení provozu

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci jsme se se zřizovatelem dohodli na uzavření Mateřské školy Koloveč na obou pracovištích – Sportovní 306 i Těšovice 30 v době od 21. 12. 2020 do 1. 1. 2021. Provoz bude znovu zahájen 4. 1. 2021. Jsme si plně vědomi toho, že Vaše děti již po několikáté musely podstoupit testování, které […]

Oznámení o uzavření MŠ

Na základě nařízení KHS o karanténě a po projednání se zřizovatelem školy Městysem Koloveč v souladu  s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla ředitelka mateřské školy o přerušení provozu mateřských škol MŠ Koloveč, Sportovní 306 a MŠ Koloveč, odloučené pracoviště Těšovice 30 s účinností od 24. 9. 2020 […]