CO SE DĚJE V TRÁVĚ? – 15. 4. 2024

Výtvarný kroužek 2023/24
Téma: CO SE DĚJE V TRÁVĚ?
Motivace: Obrázky hmyzu a drobných zvířátek. Puzzle.
Technika:   Kombinovaná – kresba linerem, malba.  
Dílčí cíl: Seznámi se s novou technikou rozklepávání travin a květin, upevnit si pojmy: stonek, list, květ.
Přítomni: Mandíková V. Paumerová V. Bárta T. Franková N. Mašková A.