DOPRAVA BUDOUCNOSTI, V PŘÍRODĚ – 18. 3. 2024

Výtvarný kroužek 2023/24
Téma: DOPRAVA BUDOUCNOSTI, V PŘÍRODĚ
Motivace: Účast ve výtvarné soutěži.
Technika:   Kombinovaná.  
Dílčí cíl: Dodržet zadané téma, rozvíjet fantazii.
Přítomni: Mandíková V. Jůzková E. Paumerová V. Bárta T. Lucáková A. Franková N. Mašková A. Kuchaříková N.