GIUSEPPE ARCIMBOLDO (10. 5. 2021)

Výtvarný kroužek 2020/21
Téma:GIUSEPPE ARCIMBOLDO
Motivace: Různé druhy ovoce a zeleniny – roztřídit, pojmenovat. Prohlížení obrazů italského malíře Giuseppe Arcimbolda.  
Technika:   Koláž.
Dílčí cíle: Seznámit se s italským malířem a jeho portréty z různých druhů ovoce a zeleniny. Objasnit pojem „Portrét“.
Přítomni: Miškovská M. Zdvořáková A. Alounek M. Vávrová E. Šmídová R. Parma Z.