HLINĚNÝ PANÁČEK – 13. 3. 2019

Výtvarný kroužek 2018/19
Téma: HLINĚNÝ PANÁČEK
Motivace:Dokončení rozdělané práce.
Technika:  Malba.
Dílčí cíle:Malovat na netradiční materiál.
Přítomni:Jůzková A., Šindelářová B., Procházka M., Střihavka J., Svačinová J.

Fotogalerie