HLINĚNÝ PANÁČEK – 27. 2. 2019

Výtvarný kroužek 2018/19
Téma: HLINĚNÝ PANÁČEK                                   
Motivace:Obkreslování lid. těla. Pojmenování částí těla, skládání kostry.
Technika:  Modelování z keramické hmoty.
Dílčí cíle:Seznámení s vlastnostmi keramické hmoty. Samostatnost při práci. Dokončit zadaný úkol.
Přítomni:Lucák M., Egerová V., Jůzková A., Šindelářová B., Procházka M., Komanec M., Střihavka J.

Fotogalerie