Úkoly březen 2021 – 2. týden

Procvičovna na doma

Zimo,zimo táhni pryč, jaro už si chystá klíč.

V tomto týdnu bychom chtěli seznámit děti s prvními jarními květinami, se změnami v přírodě. Podvědomě u dětí vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně.

Na úvod děti naučte jarní básničku

BŘEZEN

 Březen, to je měsíc jara,

 budí všechny květinky.

 Vstávejte a rozkvétejte

 i když jste jen malinký!

 Sluníčko se na nás směje,

 už musíte vstávat!

 Paprsek, ten krásně hřeje,

 zkouší teplo dávat.

Udělejte si s dětmi procházku, pozorujte změny v přírodě, hledejte stopy jara (sněženky, kočičky, sedmikrásky, ptáci,….) Povídejte si s dětmi, co jste viděli a nechte je nakreslit obrázek z procházky. Dbejte na správný úchop tužky. Nasbírejte různé přírodniny ( šišky, kamínky, klacíky, větvičky z jehličnatých stromů,….), které dále využijete. Nechte děti řadit přírodniny podle vašich pokynů zleva doprava. Pak děti určují, co je před, za, mezi, první, poslední.

Báseň: Jarní květiny

Táta včera na venku,

našel první sněženku.

Vedle petrklíč,

zima už je pryč.

Rytmizace slov: vytleskávání, vydupávání slov, např.:

sně-žen-ka, ble- du-le, pr- vo-sen- ka, ja-ro, bře-zen, slun-ce, ptáč-ci, ..

Děti určují počet slabik a hlásku na začátku slova.

Pozorujte s dětmi sněženky. Děti pojmenují části rostliny, z čeho vyrůstá (cibulka, stonek, list, květ)

Sněženku si můžete vyrobit:

Návod

Společně s dětmi zasejte semínka (řeřicha, rajče, petržel,…). Povídejte si , co potřebují k růstu. Můžete udělat pokus: Zasetá semínka dejte na okno a další do tmy a zimy. Pozorujte a porovnávejte.

Grafomotorika:

Květina

Sluníčko

Pracovní listy a obrázky si děti označí jménem (tiskacím písmem). Pokud budete mít své nápady na výtvarnou nebo pracovní činnost, může se s námi o ně podělit. Těšíme se!