K SVÁTKU TI CHCI PŘÁT A KYTIČKU DÁT – 4. 3. 2024

Výtvarný kroužek 2023/24
Téma: K SVÁTKU TI CHCI PŘÁT A KYTIČKU DÁT
Motivace: Rozhovor na téma: MDŽ Kytice tulipánů a narcisů.
Technika:   Kolorovaná kresba uhlem.  
Dílčí cíl: Seznámit se s uhlem, dodržet čistotu na ploše papíru.
Přítomni: Mandíková V. Jůzková E. Paumerová V. Bárta T. Lucáková A. Franková N. Mašková A.