KAMÍNKOVÉ KYTIČKY – 27. 3. 2019

Výtvarný kroužek 2018/19
Téma: KAMÍNKOVÉ KYTIČKY
Motivace:Třídění předmětů – co do přírody nepatří, rozhovor: živá, neživá příroda. Obrázky jarních květin – poznávání, pojmenování.
Technika:  Kombinovaná.
Dílčí cíle:Dokončit samostatně zadaný úkol.
Přítomni:Jůzková A., Šindelářová B., Střihavka J., Svačinová J., Komanec M., Gmitter M.

Fotogalerie