LAPAČ SNŮ – 19. 6. 2019

Výtvarný kroužek 2018/19
Téma: LAPAČ SNŮ
Motivace:Rozhovor: Co je to lapač snů? Kdo ho vymyslel? Jaké máte sny?
Technika:  Pracovní činnost – vázání, nadívání.
Dílčí cíle:Být zručný.
Přítomni:Jůzková A., Svačinová J., Gmitter M., Procházka M.,Střihavka J., Komanec M., Egerová V., Vávrová L., Lucák M.

Fotogalerie