LESNÍ ZVÍŘATA – 23. 1. 2019

Výtvarný kroužek 2018/19
Publikováno
Téma: LESNÍ ZVÍŘATA
Motivace: Práce s knihou – vyhledávání obrázků s lesní tématikou, hledání rozdílů les v létě, les v zimě. Skládání puzzlí – lesní zvířata.
Technika:  Malba.
Dílčí cíle: Naučit se namalovat zvířecí figuru, všímat si detailů, naučit se vrstvit a mýchat barvy.
Přítomni: Lucák M., Egerová V., Jůzková A., Šindelářová B., Procházka M., Komanec M., Gmitter M., Svačinová J.

Fotogalerie