MALOVÁNÍ S TONIČKOU – 22. 10. 2018

Výtvarný kroužek 2018/19
Téma: MALOVÁNÍ S TONIČKOU 
Motivace:Včelka Bee Bot, čtení zápisu šipek, programování, malování se včelkou.  Vymýšlení asociací k vytvořenému obrázku.
Technika:  Malba vodovými barvami.
Dílčí cíle:Dotvořit malbu Bee Bot,rozvíjet  fantazii.
Přítomni:Lucák M.Svačinová J.Gmitter M.Egerová V.Procházka M.Šindelářová B.Komanec M.Střihavka J.

Fotogalerie