MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ – 3. 3. 2020

Výtvarný kroužek 2019/20
Téma: MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ
Motivace:. Obrázky lesních zvířat – poznávání, pojmenování.
Technika:   Malba
Dílčí cíle: Účast v soutěži.
Přítomni: Knap J. Komanec M. Šindelářová B. Bauerová L. Egerová V. Bodi J. Fait V.