MLÝN NA PŘEMÍLÁNÍ BAB – 22. 5. 2019

Výtvarný kroužek 2018/19
Téma: MLÝN NA PŘEMÍLÁNÍ BAB
Motivace:Lidová tradice – Přemílání bab v Kolovečském mlýnu.
Technika:  Kresba, malba.
Dílčí cíle:Seznámení s abstraktní malbou.
Přítomni:Jůzková A., Šindelářová B., Lucák M., Svačinová J., Gmitter M., Procházka M.

Fotogalerie